Dahlsveen, M. H. «Hva er meningen? – Momenter av nærvær i et kunstnerisk utviklingsarbeid». Nordic Journal of Art and Research, Bd. 8, nr. 1, mars 2019, doi:10.7577/information.v8i1.2679.