Blix, H. S., L. Mittner, og R. G. Gjærum. «I kjønneste orden?». Nordic Journal of Art and Research, Bd. 8, nr. 1, juni 2019, doi:10.7577/information.v8i1.2853.