Bråten, I. «Wunderkammer – Ting- og kunnskapsorganisering i en aktivitetsbasert tidsalder». Nordic Journal of Art and Research, Bd. 9, nr. 1, mai 2020, doi:10.7577/information.3881.