Gjærum, Rikke Gürgens. «Mulighetsrommet I Kunstdidaktikken: Betraktninger Av Til-Stede-værelse». Nordic Journal of Art and Research 4, no. 2 (desember 17, 2015). åpnet oktober 27, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/1541.