Gjærum, Rikke Gürgens, Ingrid Vollan, og Karin Brunvathne Bjerkestrand. «Levd Skuespillerliv Og Rolletildeling. En Studie Av Kvinner I Norsk Institusjonsteater». Nordic Journal of Art and Research 4, no. 2 (desember 17, 2015). åpnet august 15, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/1548.