1.
Gjærum RG. Mulighetsrommet i kunstdidaktikken: betraktninger av til-stede-værelse. information [Internett]. 17. desember 2015 [sitert 27. oktober 2020];4(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/1541