1.
Gjærum RG, Kinn H. Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd. information [Internett]. 14. oktober 2016 [sitert 21. oktober 2020];5(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/1847