1.
Gjernes LM. Å ta spørsmål om form på alvor. information [Internett]. 19. januar 2017 [sitert 15. august 2020];6(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/1926