1.
Aalen M, Zachrisson A. En dannelsesreise i animasjonens landskap – Didaktikk og etikk i Disneys Pinocchio. information [Internett]. 15jan.2017 [sitert 27jun.2019];6(1). Available from: https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2555