1.
Aalen M, Zachrisson A. En dannelsesreise i animasjonens landskap – Didaktikk og etikk i Disneys Pinocchio. information [Internett]. 15. januar 2017 [sitert 20. oktober 2020];6(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2555