1.
Ulrichsen GO. Møter gjennom mønster i filt. Narrativ og poetisk dokumentasjon som utgangspunkt for og pådriver i kunstdidaktisk praksis i en helsekontekst. information [Internett]. 9. februar 2018 [sitert 20. august 2019];7(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2619