1.
Dahlsveen MH. Hva er meningen? – Momenter av nærvær i et kunstnerisk utviklingsarbeid. information [Internett]. 26. mars 2019 [sitert 28. februar 2020];8(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2679