1.
Blix HS, Mittner L, Gjærum RG. I kjønneste orden?. information [Internett]. 24. juni 2019 [sitert 25. november 2020];8(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2853