1.
Eek Jensen J. Inn i bildet. information [Internett]. 22. november 2019 [sitert 13. juli 2020];8(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/3596