1.
Bråten I. Wunderkammer – Ting- og kunnskapsorganisering i en aktivitetsbasert tidsalder. information [Internett]. 21. mai 2020 [sitert 30. september 2020];9(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/3881