• Årg 9 Nr 1 (2020)

  Dette nummeret har løpende fagfellevurdering og publisering.

 • Årg 8 Nr 1 (2019)

  Dette nummeret har løpende fagfellevurdering og publisering.

 • Årg 7 Nr 1 (2018)
  Dette nummeret har løpende fagfellevurdering og publisering.
 • Årg 4 Nr 2 (2015)

  I dette temanummeret av InFormation kobles kunstdidaktiske perspektiver til problemstillinger knyttet til marginalisering, i betydningen ufrivillig utenforskap for ulike grupper av mennesker. Vi har invitert reflekterte og innovative fagpersoner for å belyse dette feltet på en allsidig måte. Et felles omdreiningspunkt for artiklene er en utforsking av hvordan kunst og kunstdidaktikk kan åpne for marginale røsters deltagelse og livsytringer. Vi velger i temanummeret å utvikle en estetisk vitenskapsteori, et kunstdidaktisk begrepsapparat og kaste lys på god praksis med tilhørende kritiske og etiske refleksjoner, for å fremme kunstdidaktikken som grep for å oppnå et reelt kulturelt demokrati.

  Dette temanummeret Kunstdidaktikk & marginale røster (Vol.4, nr.2) er redigert av professor Rikke Gürgens Gjærum og førsteamanuensis Venke Aure, Høgskolen i Oslo og Akershus. Redaksjonsassistent har vært Universitetslektor Stine Nielsen Ellinggard, Universitet i Stavanger.

 • Årg 2 Nr 2 (2013)

  Aesthetics, as both a variety of practices and a field of research, has now begun a journey toward society and more applied thinking – that is, how can art, art thinking, and different forms of sensuousness interact with or interfere in societal contexts. In this special issue of InFormation we explore the frame of a possible contemporary art didactics, where knowledge production and dispersion in and through art and aesthetics are promoted. Here the qualities of responding to societal needs and challenges are negotiated with the particular qualities of art. The field of didactics is often tied to specific teaching methods, but can also be seen as a more general theory of learning. With the term ‘contemporary art didactics’, we want to propose a relational field of communication and interaction based on aesthetic activity and competence. In addition, we seek to emphasize the contemporary quality and engagement of this activity and competence.

  The special issue Contemporary Art Didactics (Vol 2, nr. 2) is edited by Associate professor Boel Christensen-Scheel, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Editorial assistant has been Ph.D. Candidate Charlotte Blanche Myrvold.