Vol 6, Nr 2 (2017)

Researching children's music


Listening to "Barnetimen". Photo: Adresseavisen, september 1970 ©
Listening to "Barnetimen". Photo: Adresseavisen, september 1970 ©