Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 4, Nr 2 (2015) Etnoteaterets dialoger Sammendrag   PDF
Stine Nielsen Ellinggard
 
Vol 2, Nr 2 (2013) Forming Life: Aesthetic Awareness in Mental Health Care Sammendrag   PDF (English)
Arild Berg, Boel Christensen-Scheel, Mette Holme Ingeberg
 
Vol 5, Nr 2 (2016) Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd Sammendrag   PDF
Rikke Gürgens Gjærum, Henny Kinn
 
Vol 4, Nr 2 (2015) Hvem får være musikkelev? – kunstdidaktisk eller terapeutisk ståsted Sammendrag   PDF
Elin Skogdal
 
Vol 4, Nr 2 (2015) I CROSSED THE LINE Sammendrag   PDF
Nina Vestby
 
Vol 2, Nr 1 (2013) Identity in craft Sammendrag   PDF (English)
Agneta Knutas
 
Vol 4, Nr 1 (2015) In the age of the teaching artist? What teaching artists are and do Sammendrag   PDF (English)
Marit Ulvund
 
Vol 6, Nr 2 (2017): Researching children's music Introduction: Children’s music—an emerging field of research Sammendrag   PDF (English)
Ingeborg Lunde Vestad
 
Vol 3, Nr 1 (2014) "Kjekt å ha": Læraroppfatningar av praktiske og estetiske fag på barnesteget i grunnskulen Sammendrag   PDF
Aadland Helga, Magne Espeland, Ingrid Grønsdal, Trond Egil Arnesen, Kjetil Sømoe
 
Vol 1, Nr 1 (2012) Kunstnerisk utviklingsarbeid – nødvendig og utfordrende Sammendrag   PDF
Nina Malterud
 
Vol 5, Nr 2 (2016) Lärares uppfattningar om betydelsen av estetiska uttrycksformer i svenskämnet. Sammendrag   PDF
Katharina Dahlbäck
 
Vol 1, Nr 1 (2012) Leder Detaljer   PDF (English)   PDF
Jan Sverre Knudsen, Jon Helge Sætre
 
Vol 1, Nr 2 (2012) Leder Detaljer   PDF (English)   PDF
Jan Sverre Knudsen
 
Vol 3, Nr 2 (2014) Leder Detaljer   PDF
Jon Helge Sætre
 
Vol 4, Nr 2 (2015) Levd skuespillerliv og rolletildeling. En studie av kvinner i norsk institusjonsteater Sammendrag   PDF
Rikke Gürgens Gjærum, Ingrid Vollan, Karin Brunvathne Bjerkestrand
 
Vol 3, Nr 2 (2014) Mål tid(en): Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk Sammendrag   PDF
Fride Lindstøl
 
Vol 1, Nr 2 (2012) Mamma Danser: Teater for de minste som kunstnerisk forskning Sammendrag   PDF
Lise Hovik
 
Vol 4, Nr 2 (2015) Marginale røster i musikkrommet: Mulighetenes musikk Sammendrag   PDF
Einar Berg-Olsen
 
Vol 4, Nr 2 (2015) Med hvilken rett blir din sigøynerhistorie min fortelling? Om innsamlings- og fortolkningsproblematikk Sammendrag   PDF
Heidi Dahlsveen, Rikke Gürgens Gjærum, Thor-André Walløe
 
Vol 6, Nr 1 (2017) Merging the arts of song and dance: New methodical options for teaching students within the disciplines of song and dance Sammendrag   PDF (English)
Johanne Karen Hagen, Anne Cecilie Røsjø Kvammen, Richard Lessey
 
Vol 4, Nr 2 (2015) Mulighetsrommet i kunstdidaktikken: betraktninger av til-stede-værelse Sammendrag   PDF
Rikke Gürgens Gjærum
 
Vol 6, Nr 1 (2017) Musikalsk kompetanse som “mangfold og fordypning”. Kunnskapsdiskurser i Rammeplan for kulturskolen. Sammendrag   PDF
Live Weider Ellefsen
 
Vol 7, Nr 1 (2018) Møter gjennom mønster i filt. Narrativ og poetisk dokumentasjon som utgangspunkt for og pådriver i kunstdidaktisk praksis i en helsekontekst Sammendrag   PDF
Gry O Ulrichsen
 
Vol 4, Nr 2 (2015) Møter med marginale røster i kunstdidaktikken Sammendrag   PDF
Venke Aure, Rikke Gürgens Gjærum
 
Vol 3, Nr 1 (2014) Några reflektioner över konstnärlig forskning, konstnärligt utvecklingsarbete, och konstnärlig verksamhet Sammendrag   PDF
Harald Stenström
 
26 - 50 av 78 elementer << < 1 2 3 4 > >>