Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning

Nordisk Barnehageforskning (NBF) er et akademisk forum for publisering av vitenskapelig dokumentasjon av barnehagefaglig forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet gir ut vitenskapelige artikler og essays på skandinaviske språk (norsk, svensk og dansk) og engelsk. Norsk er redaksjonsspråk.


Tidsskriftet tar mål av seg til å være et ledende nasjonalt og nordisk forum for forsknings- og utviklingsarbeid innen hele barnehagefeltet. En prioritert oppgave for NBF er å presentere ny kunnskap og innsikt om barn, barnehager, barnehagepedagogikk og fagdidaktikk for ansatte i høyere utdanning, barnehagefeltet og andre med fokus og interesse for barnehageforskning. Alle bidrag kvalifiseres gjennom fagfellevurdering (review). Tidsskriftet driftes og utgis av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med en rekke høgskoler og universiteter i Norge og Norden.

Forfatterinstruks

Du finner oss også på Facebook 

Noen versjoner av Internet Explorer gir deg ikke tilgang til å logge inn. I så tilfelle bruk en annen nettleser f. eks Firefox.

Nina Rossholt og Kristin Holte Haug (ansvarlige redaktører)


Vol 14 (2017)

Innholdsfortegnelse

Articles

Ole Johan Sando, Ellen Beate Hansen Sandseter, Ingar Pareliussen, Camilla Kalvatn Egset
Katarina Elfström Pettersson