Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning

Nordisk Barnehageforskning (NBF) er et akademisk forum for publisering av vitenskapelig dokumentasjon av barnehagefaglig forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet gir ut vitenskapelige artikler og essays på skandinaviske språk (norsk, svensk og dansk) og engelsk. Norsk er redaksjonsspråk.


Tidsskriftet tar mål av seg til å være et ledende nasjonalt og nordisk forum for forsknings- og utviklingsarbeid innen hele barnehagefeltet. En prioritert oppgave for NBF er å presentere ny kunnskap og innsikt om barn, barnehager, barnehagepedagogikk og fagdidaktikk for ansatte i høyere utdanning, barnehagefeltet og andre med fokus og interesse for barnehageforskning. Alle bidrag kvalifiseres gjennom fagfellevurdering (review). Tidsskriftet driftes og utgis av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med en rekke høgskoler og universiteter i Norge og Norden.

Forfatterinstruks

Du finner oss også på Facebook

Grunnet ferieavvikling vil manus lastet opp etter medio juni 2017 ikke bli behandlet før i siste halvdel av august.

Noen versjoner av Internet Explorer gir deg ikke tilgang til å logge inn. I så tilfelle bruk en annen nettleser f. eks Firefox.

Nina Rossholt og Kristin Holte Haug (ansvarlige redaktører)

Vol 14 (2017)


Vol 15 (2017): Kunstfaglig forskning i barnehage og utdanning Del 2


Omslagsside