Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning

Nordisk Barnehageforskning (NBF) er et akademisk forum for publisering av vitenskapelig dokumentasjon av barnehagefaglig forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet gir ut vitenskapelige artikler og essays på skandinaviske språk (norsk, svensk og dansk) og engelsk. Norsk er tidsskriftets redaksjonsspråk.


Tidsskriftet tar mål av seg til å være et ledende nasjonalt og nordisk forum for forsknings- og utviklingsarbeid innen hele barnehagefeltet. En prioritert oppgave for NBF er å presentere ny kunnskap og innsikt om barn, barnehager, barnehagepedagogikk og fagdidaktikk for ansatte i høyere utdanning, barnehagefeltet og andre med fokus og interesse for barnehageforskning. Alle bidrag kvalifiseres gjennom fagfellevurdering (review). Tidsskriftet driftes og utgis av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med en rekke høgskoler og universiteter i Norge og Norden.

Grunnet utgivelse av temanummer i 2018 (med inviterte forfattere) settes en inntakspause i manus til løpende volum i perioden 15.12.2017 - 1.8.2018. Det betyr at manus som evt. lastes opp i denne perioden ikke blir behandlet før høsten 2018. Allerede opplastede manus / manus i prosess vil behandles som normalt. 

Forfatterinstruks

Tidsskriftet NBF har rutiner for plagiatkontroll.

Du finner oss også på Facebook

Noen versjoner av Internet Explorer gir deg ikke tilgang til å logge inn. I så tilfelle bruk en annen nettleser f. eks Firefox.

Nina Rossholt og Kristin Holte Haug (ansvarlige redaktører)

Vol 14 (2017)

Vol 15 (2017) Kunstfaglig forskning i barnehage og utdanning (Del 2)

Vol 16 (2017)


Vol 17, Nr 1 (2018)

Innholdsfortegnelse

Articles

Christina Haandbæk Schmidt
Henriette Blomgren
Johanna Birkeland, Elin Eriksen Ødegaard
PDF
Ragnhild Fauske
PDF
Anne Sigrid Haugset
PDF