Nordisk barnehageforskning

Nordisk Barnehageforskning (NBF) er et akademisk forum for publisering av vitenskapelig dokumentasjon av barnehagefaglig forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet gir ut vitenskapelige artikler og essays på skandinaviske språk (norsk, svensk og dansk) og engelsk. Norsk er redaksjonsspråk.


Tidsskriftet tar mål av seg til å være et ledende nasjonalt og nordisk forum for forsknings- og utviklingsarbeid innen hele barnehagefeltet. En prioritert oppgave for NBF er å presentere ny kunnskap og innsikt om barn, barnehager, barnehagepedagogikk og fagdidaktikk for ansatte i høyere utdanning, barnehagefeltet og andre med fokus og interesse for barnehageforskning. Alle bidrag kvalifiseres gjennom fagfellevurdering (review). Tidsskriftet driftes og utgis av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med en rekke høgskoler og universiteter i Norge og Norden. Tidsskriftet er også støttet av Nordisk Publiseringsnemd for humanistiske fag og samfunnsvitenskapelige fag NOP-HS.

Du finner oss også på Facebook

Se også oppslagstavle for invitasjon til innsendelse av artikkel til temanummeret: "Kunstfaglig forskning i barnehage og utdanning". Siste frist er 31.august 2016

Noen versjoner av Internet Explorer gir deg ikke tilgang til å logge inn. I så tilfelle bruk en annen nettleser f. eks Firefox.

Nina Rossholt og Ann-Hege Lorvik Waterhouse (ansvarlige redaktører)


Vol 12 (2016)

Innholdsfortegnelse

Articles

Agneta Jonsson
1 - 16
Henriette Jæger
PDF
1 - 11
Sigrun Slettner, Liv Gjems
PDF
1 - 16