Kontaktperson

Ansvarlig redaktør Nina Rossholt
Førsteamanuensis
HIOA, Høgskolen i Olo og Akershus
Telefon 0047 67 23 74 61

Teknisk kontaktperson

Kristin Holte Haug - Redaksjonsleder
Telefon +47 67 23 75 05