OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Kontaktperson

Ansvarlig redaktør Kristin Holte Haug
Dosent
OsloMet – storbyuniversitetet
Telefon +47 67 23 75 05

Teknisk kontaktperson

Kristin Holte Haug - Ansvarlig redaktør og redaksjonsleder
Telefon +47 67 23 75 05