OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Kontaktperson

Ansvarlig redaktør Nina Rossholt
Førsteamanuensis
OsloMet – storbyuniversitetet
Telefon +47 67 23 74 61

Teknisk kontaktperson

Kristin Holte Haug - Redaksjonsleder
Telefon +47 67 23 75 05