Ansvarlig redaktør

Kristin Holte Haug, Ansvarlig redaktør - NBF, Norge

Nina Rossholt, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge

Redaksjonsråd

Nina Rossholt, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge

Ellen Beate Hansen Sandseter, Norge

Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Stipendiat ved institutt for estetiske fag, Høgskolen i Sørøst-Norge, Norge

Gudrun Alda Hardardottir, Island

Maritta Hännikäinen, Finland

Anette Emilson

Annika Åkerblom

Marit Alvestad

Susanne Thulin, Sverige