http://dx.doi.org/10.7577/nbf.2234

«Det er berre sånt som vi gjer på dyr. Vi gjer det ikkje på menneske» – Interaksjon og forhandling om eksistensielle spørsmål i barnehagen

Ragnhild Fauske

Sammendrag

I denne artikkelen blir delar av eit kvalitativt forskingsarbeid om eksistensielle spørsmål i barnehagen presentert. Opptaka er gjort med videokamera, og fokuset er på korleis samtalen mellom born og vaksne spelar seg ut. Føremålet med denne teksten er å belyse, ved hjelp av Bakhtins dialogisme, korleis meiningsdanning og forståing av eksistensielle spørsmål kan utviklast gjennom interaksjon og forhandling i kvardagssituasjonar i barnehagen.

This article presents parts of a qualitative video study on dialogues concerning existential questions, and how the existential dialogues play out between children and adults in kindergarten. Through the use of Bakhtin’s theory on dialogism I aim to illuminate how the construction of meaning and the understanding of existential questions are created through interactions and negotiations in non-formal settings in Early Childhood Education Centers.

Emneord (Nøkkelord)

Bakhtin, barnehage, dialogisme, eksistensielle spørsmål, dialogism, existential questions, kindergarten

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2018 Ragnhild Fauske

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.