Editorial

  • Ingrid Pramling Samuelsson
  • Jan-Erik Johansson
Publisert
2009-03-18
Hvordan referere
Samuelsson, I. P., & Johansson, J.-E. (2009). Editorial. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 2(1). https://doi.org/10.7577/nbf.245
Seksjon
Redaksjonelt