Status og utfordringer i norsk barnehageforskning

  • Marit Alvestad
  • Jan-Erik Johansson
  • Thomas Moser
  • Frode Søbstad
Publisert
2009-03-18
Hvordan referere
Alvestad, M., Johansson, J.-E., Moser, T., & Søbstad, F. (2009). Status og utfordringer i norsk barnehageforskning. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 2(1). https://doi.org/10.7577/nbf.249
Seksjon
Kollokvium