Ute er de, men hva gjør barn under tre år ute i barnehagen?

  • Cato Tandberg Høyskolen Innlandet
  • Karen Marie Eid Kaarby OsloMet – storbyuniversitetet

Sammendrag

Denne studien bruker analyse av videobservasjoner for å supplere ITERS-R (Infant / Toddler Environment Rating Scale –Revised) resultater fra 206 barnegrupper i Norge. Vi analyserer 53 videoobservasjoner av ett- til treåringer i utelek. Analysen drøftes mot resultater fra ITERS-R på temaene: bevegelseslek, naturfag og sand- og vannlek. Funnene fra ITERS-R viser at de materielle rammene for bevegelseslek og lek og læring er gode. Videoobservasjonene viser stor variasjon i hvordan ansatte tilrettelegger for bevegelseslek og lek og læring. Ett- til toåringene gis færre utfordringer enn to- til treåringene. Det tilrettelegges mer for bevegelseslek for to- til treåringene, og det tilrettelegges noe mer for bevegelseslek enn naturfaglig lek og læring. Det faglig innholdet i interaksjonene mellom barn og ansatte er utydelig. Funnene drøftes i lys av teori knyttet til bevegelseslæring, lek og læring.

Nøkkelord: barn under tre år, fagdidaktikk, ITERS-R, utelek

Publisert
2019-06-04
Hvordan referere
Tandberg, C., & Kaarby, K. M. E. (2019). Ute er de, men hva gjør barn under tre år ute i barnehagen?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18. https://doi.org/10.7577/nbf.2626