EDITORIAL - THE FUTURE OF OPEN ACCESS

  • Jan Erik Johansson Høgskolen i Oslo
  • Ingrid Pramling Samuelsson Göteborgs universitet
Publisert
2010-12-08
Hvordan referere
Johansson, J. E., & Pramling Samuelsson, I. (2010). EDITORIAL - THE FUTURE OF OPEN ACCESS. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.276
Seksjon
Redaksjonelt