Forebyggende muligheter ved dynamisk språkkartlegging med TRAS-observasjoner i barnehagen

  • Else Johansen Lyngseth

Sammendrag

Foredrag fra konferansen Kartlegging i barnehagen: Innhold og konsekvenser. Utdanningsforbundet, Oslo, 20 juni 2010.
Publisert
2010-12-29
Hvordan referere
Johansen Lyngseth, E. (2010). Forebyggende muligheter ved dynamisk språkkartlegging med TRAS-observasjoner i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.292
Seksjon
Conference Proceedings