Forord: På jakt etter demokratibegrep i barnehagen

  • Kirsten E. Jansen Universitetet i Agder
  • Eva Johansson Universitetet i Stavanger
  • Elin Eriksen Ødegaard Høgskolen i Bergen

Sammendrag

 
Publisert
2011-08-28
Hvordan referere
Jansen, K. E., Johansson, E., & Ødegaard, E. E. (2011). Forord: På jakt etter demokratibegrep i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 4(2), 61-64. https://doi.org/10.7577/nbf.306
Seksjon
Tema Demokrati