http://dx.doi.org/10.7577/nbf.742

Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen

Bente Fønnebø, Christian Nordahl Rolfsen

Sammendrag

Artikkelen handler om vilkårene for og reguleringer knyttet til utforskning, lek og læring inne og ute i barnehagen med særlig vekt på personalets rolle. Dette ses i lys av forskning om barns trivsel eller stressfaktorer i det fysiske miljøet. Temaet i artikkelen er hvordan personalet kan etablere eller gjøre tilgjengelig større variasjon av arealer for improvisasjon, lek, læring og utforskning. Problemstillingen som det søkes svar på er; Hvordan kan fokus på ubenyttede eller regulerte arealer i barnehagen bidra til ny kunnskap om og ny etablering av varierte rom for utforskning, improvisasjon, lek og læring? Gjennom henvisninger til en kvalitativ undersøkelse i fem barnehager i Osloområdet, drøftes dette temaet. 

Emneord (Nøkkelord)

Barnehagens hverdagsliv, nye steder og plasser for lek og læring

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2014 Bente Fønnebø, Christian Nordahl Rolfsen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.