[1]
Eriksson, A., Beach, D. og Svensson, A.-K. 2015. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 11, (des. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1204.