[1]
Martinsen, M.T. 2015. Structural conditions for children’s play in kindergarten. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 10, (jul. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1426.