[1]
Føsker, L.R. 2015. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 10, (jul. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1432.