[1]
Haukenes, S. og Hagen, L.A. 2017. Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 15, (okt. 2017). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1792.