[1]
Vallberg Roth, A.-C. og Månsson, A. 2008. Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige; Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 1, 1 (okt. 2008). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.239.