[1]
Løkken, I.M., Broekhuizen, M.L., Moser, T., Bjørnestad, E. og Hegna, M.M. 2018. Evaluation of the Lamer Social Competence in Preschool Scale. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 17, 1 (jun. 2018). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.2424.