[1]
Alvestad, M., Johansson, J.-E., Moser, T. og Søbstad, F. 2009. Status og utfordringer i norsk barnehageforskning. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 2, 1 (mar. 2009). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.249.