[1]
Björklund, C. 2010. Att fånga komplexiteten i små barns lärande: En metodologisk reflektion. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 3, 1 (apr. 2010). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.254.