[1]
Sverdrup, T. og Myrstad, A. 2019. De yngste barna som vegfarere i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 18, (jun. 2019). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.2622.