[1]
Johansson, J.E. og Pramling Samuelsson, I. 2010. EDITORIAL - THE FUTURE OF OPEN ACCESS. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 3, 3 (des. 2010). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.276.