[1]
Børhaug, K. og Lotsberg, D. Øivind 2010. Barnehageledelse i endring. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 3, 3 (des. 2010). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.277.