[1]
Flottorp, V. 2010. Hvordan kommer matematisk meningsskaping til syne i barns lek? En casestudie. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 3, 3 (des. 2010). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.278.