[1]
Carlsson, M.A. og Sheridan, S. 2010. Förord: Kartläggning av barn och lärares professionalitet. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 3, 3 (des. 2010). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.282.