[1]
Pramling Samuelsson, I. 2010. Ska barns kunskaper testas eller deras kunnande utvecklas i förskolan?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 3, 3 (des. 2010). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.284.