[1]
Gjems, L. 2010. Kartlegging av barns språk: Godt for hvem – godt for hva?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 3, 3 (des. 2010). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.286.