[1]
Kolstad, L. 2010. Mer papirarbeid i barnehagen? Om arbeidstidsordninger i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 3, 3 (des. 2010). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.287.