[1]
Hensvold, I.E. 2011. En förändrad yrkesidentitet: Förskollärares berättelser fyra och tolv år efter examen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 4, 1 (mai 2011), 1-16. DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.294.