[1]
Eide, B.J., Os, E. og Pramling Samuelsson, I. 2012. Små barns medvirkning i samlingsstunder. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 5, 1 (jan. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.320.