[1]
Änggård, E. 2012. Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola bidrar till att ge platser identitet. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 5, 1 (okt. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.414.