[1]
Holmberg, Y. 2012. Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 5, 1 (des. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.477.