[1]
Aadland, E.K., Holthe, A., Wergedahl, H. og Fossgard, E. 2014. Fysiske faktorers betydning for mattilbudet i barnehagene - en casestudie. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. 8, (des. 2014). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.772.